top of page
 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.

 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekunów lub innych członków Wolontariatu Szkolnego.

 4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.

 5. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.

 6.  Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontariusza uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego.

 1. Członkowie wolontariatu szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.

 2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach wolontariatu.

 3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady szkolnego wolontariatu takie jak:

 • zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem

 • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy

 • zasada troski o los słabszych

 • zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.
   

Prawa
Wolontariusza

Obowiązki
Wolontariusza

bottom of page